Doprava nad 2.000 Kč zdarma

Spolufinancování Evropskou unií

Vývoj a inovace pro špičkovou kvalitu

Firma Kolimax je řešitelem několika projektů financovaných Evropskou unií. Společné cíle násobí benefity spolupráce a působí ve prospěch zákazníků.

 • Vybudování školicího střediska společnosti KOLIMAX spol. s r.o.
  Projekt řeší dlouhodobý nedostatek školících místností ve společnosti žadatele. Ta v současné době potřebuje další prostory pro školení jak vlastních zaměstnanců, tak i obchodních zástupců a zákazníků, stejně jako zaměstnanců průmyslových podniků v regionu. V rámci projektu se počítá s výstavbou školicího střediska jako nástavby na stávající budovu žadatele a s vybavením potřebnými pomůckami pro kvalitní a efektivní edukační proces. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • Vybudování centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací společnosti KOLIMAX spol. s r.o.
  Projekt je orientován na založení centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací kuchyňského nádobí. Výsledky vlastní VaV činnosti společnosti budou následně aplikovány do vlastní výroby a půjdou tak ruku v ruce s plánem společnosti zvýšit podíl výroby inovovaných výrobků a směrování produkce na náročné světové trhy. Výzkumné a vývojové aktivity budou probíhat za účasti odborníků jak z vlastních řad, tak z řad externistů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • Uvedení na trh nové řady profesionálního nádobí se zapouzdřeným dnem.
  Záměrem projektu je uvedení na trh nové řady nádobí se zapouzdřeným dnem a vysokou schopností ohřevu. Inovovaný produkt se zaměřuje na oblast profesionálního nádobí, otevírá tak žadateli nový tržní segment a podmínky pro posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti a rozvoje jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. Inovovaný produkt se vyznačuje moderním jednoduchým designem a jednoduchou údržbou. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • Pořízení technologie pro výrobu vícevrstvého dna kuchyňského nádobí.
  Záměrem projektu je pořízení výrobního zařízení pro výrobu vícevrstvého dna kuchyňského nádobí. Toto zařízení umožní žadateli produkci nové řady nádobí se zapouzdřeným dnem a vysokou schopností ohřevu. Přispěje žadateli k dlouhodobé konkurenceschopnosti a rozvoje jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • Uvedení na trh nové řady nádobí se zvýšenou schopností indukčního ohřevu o průměru 300 mm.
  Záměrem projektu je pořízení technologie, která je nezbytná pro výrobu nové řady nádobí se zvýšenou schopností indukčního ohřevu o průměru 300 mm. Inovovaný produkt doplňuje a rozšiřuje sortiment profesionálního nádobí a umožní tak žadateli oslovit nový tržní segment. Rozšíření nabídky o průměr 300mm zvýší konkurenceschopnost a rozvoj prodejních aktivit jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. Inovovaný produkt navazuje na moderní jednoduchý design a vyznačuje se jednoduchou údržbou. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • Výzkum a vývoj aplikací antiadhezních nástřiků vnějších a vnitřních ploch nádobí. Výzkum a vývoj aplikací antiadhezních nástřiků tiskových podložek pro 3D tisk.
  Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020036

  Výzkum a vývoj aplikací antiadhezních nástřiků vnějších a vnitřních ploch nádobí a antiadhezních nástřiků tiskových podložek pro 3D tisk, výstupem projektu jsou prototyp nádobí s úpravou antiadhezivním nástřikem a prototyp tiskové podložky pro oddělení 3D tištěného produktu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení tepelné úpravy potravin.
  Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020023

  Výzkum a vývoj inteligentní IoT elektronického jednotky, které jako přídavné zařízení kuchyňského nádobí umožňuje řízení a automatizaci tepelné úpravy potravin, promítající se nejen do vysokého komfortu přípravy potravin, ale i do oblasti zvýšení kvality života hendikepovaných osob. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 • Výzkum a vývoj oboustranné inteligentní varné desky pro řízení tepelné úpravy potravin.
  Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024363

  Popis projektu: výstupem projektu bude oboustranná varná deska, kde je na jedné straně varné desky indukční plotna/plotny a na druhé straně plotna umožňující odlišný způsob úpravy potravin (například grilování a přípravu palačinek). Tuto oboustrannou varnou desku bude možné instalovat do kuchyňské linky, případně využít i jako samostatný vařič.

Veřejná podpora z fondu Evropské unie

VYBUDOVÁNÍ CENTRA PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU,
VÝVOJE A INOVACÍ SPOLEČNOSTI KOLIMAX SPOL. S R.O.

eu-kolimax-dotace

Financováno EU