Doprava nad 2.000 Kč zdarma

Obchodní podmínky

Vydané dle § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Dále jen občanský zákoník).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (dále jen KOLIMAX) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost (dále jen kupující).

Informace o zboží a cenách

Ceny zboží prezentované v internetovém obchodu www.kolimax.cz jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
Poplatky za dopravu a platbu zboží jsou uvedeny na podstránce Doprava a platba.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující uzavře kupní smlouvu s prodávajícím tak, že vyplní objednávku podle postupu uvedeném v odstavci Jak nakoupit nádobí Kolimax a odešle ji kupujícímu stisknutím tlačítka “ODESLAT OBJEDNÁVKU”. Prodávající odešle na zadaný email kupujícímu potvrzení o přijetí jeho objednávky.

Vrácení zboží

Kupující má právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími pravidly:

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta ve volném dni, bere se jako poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den.
 • Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak KOLIMAX má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité způsobem, ke kterému je výrobek určen. Je nutné počítat s tím, že KOLIMAX má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Každý jednotlivý případ posoudí KOLIMAX individuálně.
 • KOLIMAX vrátí kupujícímu peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než KOLIMAX obdrží vracené zboží. Peníze budou vráceny způsobem na jakém se obě strany dohodnou.

Reklamace a záruka

KOLIMAX odpovídá za to, že zboží nemá žádné vady. Záruční doba uvedená na zboží začíná běžet okamžikem jeho převzetí. V případě výskytu vady má právo kupující uplatnit záruku, a to následujícím způsobem:

 • opravou zboží
 • výměnou zboží za nové
 • slevou z kupní ceny
 • odstoupením od smlouvy

KOLIMAX podá kupujícímu písemně informaci o výsledku reklamace.

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, kupující zboží nepřebere a sepíše s doručovatelem protokol o poškození zásilky. Kupující informuje co nejdříve KOLIMAX, že došlo k poškození zásilky. V tomto případě zašle KOLIMAX kupujícímu nové zboží.

Zboží zasílejte na adresu

KOLIMAX spol. s r.o.
Míru 156
79070 Javorník

Mimosoudní řešení sporu

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi společností KOLIMAX a kupujícím, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách adr.coi.cz/cs.

 

Financováno EU