O NÁKUPU


JAK NAKUPOVAT

 1. Vyberte si zboží, doplňte počet kusů (předvyplněný je 1 ks.) a vložte ho do košíku.
 2. Po ukončení nákupu přejděte do košíku.
 3. V košíku máte možnost měnit počet kusů, zrušit položku a nebo se vrátit zpět k nákupu.
 4. Pokud nákup ukončíte, přejděte k výběru dopravy a způsobu úhrady.
 5. Jakmile vyberete jednu z možností způsobu dopravy a platby, pokračujte.
 6. Vyplňte údaje o kupujícím, telefon a email, (do poznámky nám můžete napsat jakýkoliv vzkaz) a pokračujte.
 7. Nyní můžete zkontrolovat celou objednávku a tlačítkem “OBJEDNAT” ji odeslat.
 8. Na email, který jste zadali vám pošleme potvrzení o přijetí objednávky.

Objednávku vám co nejdříve odešleme, zpravidla ještě ten den, nebo den následující.


DOPRAVA A PLATBA

Při nákupu nad 2000 Kč je doprava až k vám zdarma a není účtován žádný poplatek za vaši platbu.


Možnoti dopravy

Doprava zásilky - PPL 89 Kč PPL vám zásilku doručí na adresu, kterou zadáte při vyplňování objednávky, zboží můžete zaplatit hotově nebo kartou.
Doprava zásilky - PPL osobní odběr 59 Kč Zásilku si osobně vyzvednete na místě, které jste zadali při vyplňování objednávky, zboží můžete zaplatit hotově a nebo kartou (platba kartou je možná pouze v případě že je to u konkrétního výdejního místa uvedeno).
Doprava zásilky - ČP balík do ruky 109 Kč Česká pošta vám zásilku předá na adrese, kterou zadáte při vyplňování objednávky, zboží můžete zaplatit hotově nebo kartou.
Doprava zásilky - ČP balík na poštu 99 Kč Česká pošta vám zásilku uloží na poště, kterou zadáte při vyplňování objednávky, zboží můžete zaplatit hotově nebo kartou.

Možnoti platby

Dobírka 30 Kč
On-line karta 0  Kč
On-line převod 0  Kč
On-line PayPal 0  Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vydané dle § 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Dále jen občanský zákoník).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (dále jen KOLIMAX) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost (dále jen kupující).


Informace o zboží a cenách

Ceny zboží prezentované v internetovém obchodu www.kolimax.cz jsou uvedeny včetně daně s přidané hodnoty.
Poplatky za dopravu a platbu zboží jsou uvedeny v odstavci Doprava a platba.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující uzavře kupní smlouvu s prodávajícím tak, že vyplní objednávku podle postupu uvedeném v odstavci Jak nakupovat a odešle ji kupujícímu stisknutím tlačítka “OBJEDNAT”. Prodávající odešle na zadaný email kupujícímu potvrzení o přijetí jeho objednávky.


Vrácení zboží

Kupující má právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími pravidly:


 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta ve volném dni, bere se jako poslední den lhůty nejbližší následující pracovní den.
 • Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak KOLIMAX má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité způsobem, ke kterému je výrobek určen. Je nutné počítat s tím, že KOLIMAX má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Každý jednotlivý případ posoudí KOLIMAX individuálně.
 • KOLIMAX vrátí kupujícímu peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než KOLIMAX obdrží vracené zboží. Peníze budou vráceny způsobem na jakém se obě strany dohodnou.

Reklamace a záruka

KOLIMAX odpovídá za to, že zboží nemá žádné vady. Záruční doba uvedená na zboží začíná běžet okamžikem jeho převzetí. V případě výskytu vady má právo kupující uplatnit záruku, a to následujícím způsobem:


 • opravou zboží
 • výměnou zboží za nové
 • slevou s kupní ceny
 • odstoupením od smlouvy

KOLIMAX podá kupujícímu písemně informaci o výsledku reklamace.

Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, kupující zboží nepřebere a sepíše s doručovatelem protokol o poškození zásilky. Kupující informuje co nejdříve KOLIMAX, že došlo k poškození zásilky. V tomto případě zašle KOLIMAX kupujícímu nové zboží.


Zboží zasílejte na adresu

KOLIMAX spol. s r.o.
Míru 156
79070 Javorník


Mimosoudní řešení sporu

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi společností KOLIMAX a kupujícím, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách adr.coi.cz/cs.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

I.
Základní ustanovení

 1. V tomto dokumentu bychom Vás z pozice správce rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů.
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KOLIMAX s.r.o. IČ 25865820.
 3. Kontaktní údaje správce jsou:
  KOLIMAX spol. s r.o. Míru 156, 79070 Javorník, +420 584 440 272
 4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 5. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:
  Roman Kopřiva, kopriva@kolimax.cz, +420 584 440 272

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I bod 3. těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

VYBÍRÁME Z AKČNÍ NABÍDKY -  zobrazit kompletní akční nabídku

KOLIMAX
Hrnec IDEAL s poklicí, průměr 26cm, objem 6.5l

1599 Kč
1879 Kč
AKCE
- 15%
kód: 164056

KOLIMAX
Sada nádobí IDEAL, 10 dílů

5190 Kč
6390 Kč
AKCE
- 19%
kód: 164131

KOLIMAX
Sada nádobí PRECISE, 8 dílů

4790 Kč
5890 Kč
AKCE
- 19%
kód: 162120

KOLIMAX
Hrnec PRECISE s poklicí, průměr 15cm, objem 1.5l

999 Kč
1179 Kč
AKCE
- 15%
kód: 162014

Hodnocení zákazníků

15. srpna 2022, Ověřený zákazník 

i když jsem u tohoto obchodu objednávala poprvé,byla jsem velice mile překvapena perfektností,jak s komunikací tak i s dodáním zboží.Objednané zboží... více

8. srpna 2022, Ověřený zákazník 

1. srpna 2022, Ověřený zákazník 

Další hodnoceníJak vyrábíme nádobí KOLIMAX

Reklamní spot KOLIMAX

KOLIMAX v receptáři EXTRA

KOLIMAX Charta kvality

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. souhlasím / další informace